Προγράμματα


Ψάρια, Καβούρια, Χελώνες...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, την α΄ και β΄ δημοτικού


Στου μύλου τα γυρίσματα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, την α΄ και β΄ δημοτικού


ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Ανακύκλωση

"ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ....."


Αρχαία Δέντρα

«Ανάδειξη του αρχαίου ελαιώνα της νοτιοανατολικής Λακωνίας»


Γέρακας

«Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα»


Πλύτρα

«Ένας παραθαλάσσιος οικισμός δίπλα …σε μια βυθισμένη πολιτεία»


Μονεμβασία

«Διαβαίνοντας στα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα»


Λάρνακας

«Το φαράγγι των Μολάων»


Φύλλα Εργασίας