Αρχαία Δέντρα

Κ ΕΝΤΡΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ 

 

«Βάλε ελιά για το παιδί σου ... ..»

Λακωνικός Ελαιώνας, αρχαία δέντρα, αειφορία.                 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Μολάων

Παπαδάκης Νικόλαος Υπεύθυνος ΚΠΕ, Μαρία Μυλωνά Αναπλ. υπεύθυνη ΚΠΕ , Ευαγγελία Λέντζα, Νεκτάριος Μαστορόπουλος, Φωτεινή Πούλου, μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Μολάων

                               

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ?

Η καλλιέργεια της ελιάς, αποτελεί από την αρχαιότητα έως σήμερα, την κατεξοχήν καλλιέργεια της χώρας μας, αλλά και της περιοχής μας. Η κουλτούρα μας, οι παραδόσεις, η διατροφή και η οικονομία μας είναι στενά συνδεδεμένα με την ελιά και τα πολύτιμα προϊόντα της. Και σήμερα η ελιά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας και βασικό παράγοντα βιωσιμότητας. Το ΚΠΕ Μολάων θέλοντας να συμβάλει στην γνωριμία των μαθητών με τον σπουδαίο ελαιώνα της περιοχής μας, στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, εκπόνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Σκοπός του προγράμματος

 • Η κατανόηση της αξίας της καλλιέργειας της ελιάς στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης και αειφορίας.
 • Η ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και η γνωριμία με τον Λακωνικό ελαιώνα την καλλιέργειά του και τις ιδιαιτερότητές του.
 • Η γνωριμία με τα αρχαία ελαιόδεντρα, ως φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη και την προστασία τους.

 

Στόχοι του προγράμματος :

 • Να ευαισθητοποιηθούν και να μάθουν για την καλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή μας, από τα ιστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα
 • Να μάθουν για τα προϊόντα τις ελιάς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ασχολούνται με την μεταποίηση και προώθησή τους.
 • Να ενημερωθούν για τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς.
 • Να μάθουν για τα ελαιόλαδα ΠΟΠ, ΠΓΕ της περιοχής και γενικά για τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και πως αυτά αποκτούν υπεραξία
 • Να γνωρίσουν τον αρχαίο ελαιώνα της περιοχής και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία και την ανάδειξή του.
 • Να κατανοήσουν την συμβολή της τοπικής παραγωγής, στην απασχόληση και γενικά στην τοπική ανάπτυξη.
 • Να κατανοήσουν τη σχέση της τοπικής παραγωγής και τοπικής κατανάλωσης, με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Να συνδέσουν την κατανάλωση ελαιολάδου και τοπικών και ποιοτικών προϊόντων με την υγεία και τη μακροζωία
 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια για την αειφορία
 • Να διασταυρώσουν δεδομένα, να συγκρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, καθώς και να προτείνουν λύσεις για την επίλυση προβλημάτων
 • Να αποκομίσουν εμπειρίες μέσα από τις ομάδες εργασίας, αναπτύσσοντας κλίμα συνεργασίας, φιλίας, σεβασμού και αλληλεγγύης.
 • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την καινοτομία, μέσα από τις καλλιτεχνικές τους εκφράσεις (φτιάξιμο αφισών, διάφορες εικαστικές δημιουργίες, ποίηση, φωτογραφία, χρήση της τεχνολογίας)
 • Να τοποθετηθούν θετικά ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξή του τόπου μας.

 

 

Φύλλα Εργασίας


Gallery