Σεμινάρια - Ημερίδες

Σεμινάρια στους Μολάους και τη Συκιά:«Χρήσιμες τεχνικές οικιακής οικονομίας: Θεωρία και πράξη. Από 22-2-13 έως 19-4-13

Δημοσιεύθηκε στις 20/12/2016

Ανακοίνωση — Πρόγραμμα σεμιναρίων οικιακής οικονομίας Μολάοι και Συκιά


Gallery


Σεμινάριο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ANIMATION» ΜΟΛΑΟΙ 25 και 26 Ιανουαρίου 2013 - Σπάρτη 1 και 2 Φεβρουαρίου 2013

Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2016

Πρόγραμμα σεμιναρίου 


Gallery


"Πεθαίνουν τα κάστρα;" Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήμερα. Εκπαιδευτική και περιβαλλοντική προσέγγιση» 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2016

Πρόγραμμα σεμιναρίου


Gallery


Κάστρα και πραμάτειες. Πόλεις και βιωσιμότητα

Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2016

Θεσσαλονίκη 29 και 30 Ιανουαρίου 2016


Gallery


Φύλλα Εργασίας