Ανακοινώσεις

Έρευνα αγοράς ειδών καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε στις 24/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς χαρτικών του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς μελανιών εκτυπωτών του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς δεκατιανού του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς ξενοδοχείων του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό της έρευνας αγοράς και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς υποστήριξης και φιλοξενίας του διαδικτυακού τόπου του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή και με e-mail.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό της έρευνας αγοράς και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2018

Το ΚΠΕ Μολάων είχε και φέτος τη χαρά να φιλοξενήσει μαθητές του σχολείου ομογένειας «Σωκράτης – Δημοσθένης»  του Μόντρεαλ Καναδά στην περιοχή μας, συνεχίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την ομογένεια. Η δράση αυτή είναι μέρος των δυνατοτήτων του ΚΠΕ για υποστήριξη και διάδοση της κουλτούρας της περιοχής μας σε σχολεία εκτός Ελλάδος.
Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές την πατρώα γη, την ιστορία της, τις συνήθειες των κατοίκων της, τα τοπικά προϊόντα και να ενισχύσουν τα στοιχεία εκείνα της ταυτότητάς τους ως συνέχεια του πολιτισμού της χώρας μας.
Κατά την παραμονή τους στο ΚΠΕ Μολάων με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ υλοποίησαν δράσεις σε όλη την περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας  από τα σπήλαια της Καστανιάς έως την Πλύτρα, τους Μολάους και τη Μονεμβασιά. Η παραμονή των 30 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις  για την περιοχή μας και για το ΚΠΕ Μολάων  και με την υπόσχεση ότι την επόμενη χρονιά θα επισκεφθούν  και πάλι τον τόπο μας με άλλους μαθητές.


Gallery


Επισκέψεις Σχολείων

Δημοσιεύθηκε στις 09/01/2018

Θέμα: Επισκέψεις σχολείων

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις μετακινήσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών τους, έτσι όπως αναφέρονται στον πίνακα 1 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 2 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 3 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 4 ( σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 5 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας Λακωνίας), πίνακας 6 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας Λακωνίας) που σας επισυνάπτουμε, για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Μολάων σύμφωνα με τις αιτήσεις που μας έχουν σταλεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μονοήμερα, διήμερα, τριήμερα). H δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To ΚΠΕ Μολάων θα καλύψει τη διαμονή των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δεκατιανό και εκπαιδευτικό υλικό. Ύστερα από συνεννόηση των σχολικών μονάδων με το ΚΠΕ Μολάων, κάποια από τα σχολεία θα επισκέπτονται το ΚΠΕ με δική τους επιβάρυνση όσον αφορά τη διαμονή.

Συν: Πίνακας 1 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας εντός εμβέλειας

Πίνακας 2 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας εκτός εμβέλειας

Πίνακας 3 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας εντός εμβέλειας

Πίνακας 4 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας εκτός εμβέλειας

Πίνακας 5 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας Λακωνίας

Πίνακας 6 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας Λακωνίας

Πίνακας 7 Αποδεκτών

Προϋπολογισμός:

Διανυκτέρευση μαθητών 175Χ2Χ14

5180

Διανυκτέρευση εκπαιδευτικών 17Χ2Χ18

612

Σάντουιτς – νερό προβλεπ. Μαθ. 1200Χ2

2400

Μετακινήσεις Π.Ο.

300

ΣΥΝΟΛΟ

8492

Σύνολο σελίδων 16

Ο Υπεύθυνος

Παπαδάκης Νικόλαος

Πίνακας 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Κορινθίας

Διαμαντή Ευφροσύνη

Μαρκάκη Δήμητρα

Σιδηροπούλου Ισαβέλλα

Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

14,15 Φεβρουα-ρίου 2018

2

Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Κορινθίας

Δράκου Κωνσταντίνα

Διαμαντή Ευφροσύνη

Επαναχρησιο-μοποιώντας υλικά δημιουργώ cliché της Γαλλικής κουλτούρας

20

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

14,15 Φεβρουα-ρίου 2018

3

2ο Γυμν. Τρίπολης

Κουππάρη Γεωργία ΠΕ02

Κόκλα Αικατερίνη ΠΕ02

Ανιχνεύοντας μορφές και χρώματα του Βυζαντίου

25

Μονεμβάσια: Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

26,27 Φεβρουαρίου 2018

4

ΓΕΛ Λεχαινών

Θεοφιλοπούλου Ανθή ΠΕ02

Καλαμαρά Αθανασία ΠΕ11

Καστροπολιτείες και ιππότες : Από τα παραμύθια στην ιστορία

20

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

6,7

Μαρτίου 2018

5

ΓΕΛ Λεχαινών

Κουτρουμπή Μαρία ΠΕ04.02

Αδαμοπούλου Ευγενία ΠΕ02

Μεσαιωνικά κάστρα στην Πελοπόννησο

23

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

6,7

Μαρτίου 2018

6

Γυμνάσιο Ομβριακής Φθιώτιδας

Λούκα Κων/να ΠΕ02

Τσιλούλης Χρήστος

ΠΕ11

Βελαώρα Αργυρώ

ΠΕ03

Οικο-αειφορία

36

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 11,12,13 Μαρτίου 2018

Πίνακας 2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός

Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

16o Γυμν. Πάτρας

Αχαΐας

Αργύρη Ελένη ΠΕ 01

Μακρίδου Θεοδώρα

ΠΕ04

Κακαβέτσος Βλάσιος ΠΕ12.05

Τουρισμός Φιλικός στο περιβάλλον

33

Μονεμβάσια:Δια-βαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

22,23

Φεβρουα-ρίου2018

2

1ο Γυμν. Θέρμης

Ανατ. Θεσ/νίκης

Καρλιάμπα Ευανθία

Αμοιρίδου Βενετία

Ρογδάκη Μαρία

Τα κάστρα της Θεσσαλονίκης και ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω πόλης

35

Μονεμβάσια:Δια-βαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

4,5,6 Μαρτίου 2018

3

3ο Γυμν. Λάρισας

Θεοδωροπούλου Ιωάννα ΠΕ02

Κόνιαρη Φωτεινή ΠΕ01

Βουλάγγας Ευάγγελος ΠΕ08

Κάθε κάστρο έχει την Ιστορία του

24

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Μαρτίου 2018

4

3ο Γυμν. Λάρισας

Οικονόμου Κων/νος ΠΕ17.06

Πουλαράκη Αικατερίνη ΠΕ16

Αποστολίνα Σοφία ΠΕ17.06

Κάθε κάστρο έχει την Ιστορία του

25

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Μαρτίου 2018

5

1ο Γυμν. Λευκάδας

Παππά Παρασκευή

Λογοθέτη Φωτεινή

Κατσούλη Ελένη

Ιχνηλατώντας το κάστρο της Αγίας Μαύρας

20

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Tριήμερο 18,19,20 Μαρτίου 2018

6

1ο Γυμν. Λευκάδας

Σταματέλου Ακριβή

Κουκουλά Αργυρώ

Σοφρά –Μάλαμα Ιωάννα

Ταξιδεύοντας στις καστροπολιτείες

20

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 18.19,20 Μαρτίου 2018

7

6ο Γυμν . Βόλου

Μαγνησίας

Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02

Κούκιου Δήμητρα

Τάσιου Καλλιόπη

Από το κάστρο στα παλιά στις καστροπολιτείες του Μοριά

27

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Μονοήμερο

30 Μαρτίου 2018

8

6ο Γυμν . Βόλου

Μαγνησίας

Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02

Κούκιου Δήμητρα

Τάσιου Καλλιόπη

Περιήγηση στις καστρινές πολιτείες

33

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Μονοήμερο

30 Μαρτίου 2018

9

2ο Γυμν. Χανίων

Χατζάκη Μαρία

Νταμπάκη Αικατερίνη

Φίλλης Γεώργιος

Ταξίδι στα κάστρα του τόπου μας

35

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

19,20,21 Απριλίου

2018

10

ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων

Αλεξάκη Bασιλική

Δασκαλάκη Κων/να

Κωνσταντουδάκης Αριστείδης

Κάστρα και μνημεία του τόπου μας

26

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

19,20,21 Απριλίου

2018

11

1ο Γυμν. Νάξου

Νανούρης Νικόλαος

Στρούβαλη Παρασκευή

Σορώκος Νικόλαος

Το κάστρο της Νάξου:Οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους

19

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

22,23,24 Απριλίου 2018

12

ΓΕΛ Γρεβενών

Γεωργαντά Μαργαρίτα

Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη

Τσιάνας Ναούμ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- πράσινη ανάπτυξη. Επιχειρηματικότη-τα

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

3,4,5 Μαΐου

2018

13

1ο Γυμν. Μουζακίου

Καρδίτσας

Καρατάσιος Νικόλαος

Βαγενάς Κων/νος

Καλτσά Αναστασία

Τα κάστρα ττης περιοχής

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 6,7,8 Μαΐου 2018

1 4

Ειδικό Σχολείο Κωφών Αργυρούπολης

Βρούζου Αγριππίνη

Κατρισιώση Μαρία

Ζωίδου Αντωνία Ευτέρπη

Καθημερινή ζωή και Απορρίμματα:

Μειώνω, Επαναχρησιμο-ποιώ , Ανακυκλώνω

20

1.Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

2.Λάρνακας: Το φαράγγι των Μολάων

Τριήμερο

17,18,19 Μαΐου 2018

Πίνακας 3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

1ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Λευκή Λιέα

Μάρθα Μανδέλλου

Πλέσσα Διονυσία

Βυζαντινά Κάστρα Μνημεία και καστροπολιτείες της Μεσσηνίας

36

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα..

Μονοήμερο

3 Μαΐου

2018

2

13ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Μπούρας Πέτρος

Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Ζόμπολας Αναστάσιος

Μέσα στα εργαστήρια των αρχαίων… μαζί δημιουργούμε…

19

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

10-11

Μαΐου 2018

3

13ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Παξιμαδά Νικολέτα

Χριστοπούλου Ευγενία

Μέσα στα εργαστήρια των αρχαίων… μαζί δημιουργούμε..

18

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

10-11 Μαΐου 2018

4

1ο Δημ. Σχολείο Ραφήνας

Μαρία Λατζάκη

Σαράντης Χέλμης

Ζαχαρούλα Ζώρζου

Μηχανικοί και μηχανές στις αρχαίες και τις Βυζαντινές καστροπολιτείες:Προσέγγιση STEAM

2 2

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

24,25 Μαΐου 2018

5

2ο Δημ σχ. Ναυπλίου

Καλαρά Μαρίνα

Κόντα Βασιλική

Γιαβής Γιώργος

Τοπική ιστορία – Το κάστρο του Παλαμηδίου

25

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο 29, 30 Μαΐου 2018

6

3ο Δημ Σχ. Άργους

Παρασκευοπού-λου Γεωργία Σταμογιάννη Γεωργία

Νοιάζομαι και Δρω

23

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο 29, 30 Μαϊου 2018

Πίνακας 4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

15ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Πολυχρονίδου Μαρίνα

Βαγκίδου Ευδοκία

Τζημορώτα Βασιλική

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

26

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

2

4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Ισπυρλίδου Νικολέτα

Χατζηαδαμίδου Μάρθα

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

24

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

3

4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Πανουτσάκος Βασίλειος

Γιαννακοπούλου Αγγελική

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

23

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

Πίνακας 5.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών
Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί
Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ
1

Δημ. Σχ. Μολάων

Βλαχαίτη Βασιλική

Μαστοράκος Κων/νος

30

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

17-1-2018

Μονοήμερο

2

Δημ.Σχ. Συκέας-Μετ/σης

Χαραμή Αγγελική

23
Αρχαία Δέντρα

18-1-2018 Μονοήμερο

3

Δημ.Σχ. Συκέας-Μετ/σης

Κατσίχτη Γιαννούλα

20
Αρχαία Δέντρα

18-1-2018 Μονοήμερο

4

Δημ.Σχ. Ασωπού-Φοινικίου

Θεοδωρακάκου Μαρία

Ανοίξτε πύλες και εκκλησιές ν’ανάψω ένα κεράκι-οι εκκλησίες του τόπου μας
30
Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα

23-1-2018 Μονοήμερο

5

Δημ.Σχ. Συκιάς

Βούρτσα Σωτηρία

Ροδιά Άννα

Η ιστορία του τόπου μας
27
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα
1-3-2018 Μονοήμερο

6

Δημ.Σχ.Κάμπου-Βοιών

Χούλης Δημ.

30
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

28-3-2018 Μονοήμερο

7

Δημ. Σχ. Μολάων

Δελή Ελένη

Κούρταλης Νίκος

Θα πούμε το νερό νεράκι….Το νερό στη ζωή μας
36
Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα

18-4-2018 Μονοήμερο

8

Νηπιαγωγείο

Ρειχιάς

Ψιμούλη Νικολέτα

Καστροπολιτείες του τόπου μας,το χθες και το σήμερα.
4
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

24-4-2018 Μονοήμερο

9

Δημ.Σχ. Ρειχιάς

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα

Καστροπολιτείες του τόπου μας,το χθες και το σήμερα.
9
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

24-4-2018 Μονοήμερο

10

Νηπιαγωγείο Συκιάς

Μπίλτιρη Αικατερίνη

Κούρλα Κανέλλα

16
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018 Μονοήμερο
11

Νηπιαγωγείο

Αγγελώνας

Κονταρίνη Ευσταθία

Χαρατσή Ιωάννα

8
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018 Μονοήμερο
12

Νηπιαγω-γείο Μετ/σης

Ευθιμίου Χριστίνα
9
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018
Μονοήμερο
13

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Μαρία

27
Ένα κάτρο διηγείται την ιστορία του
9-5-2018 Μονοήμερο
14

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Βασιλεία

30
Ένα κάτρο διηγείται την ιστορία του
9-5-2018 Μονοήμερο
15

2ο Δημ.Σπάρτης

Μπούτου Γεωργία

Δριβάκος Γεώργιος

33

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

22-5-2018 Μονοήμερο

16

Δημ. Σχ. Μον/σιας

Αποστολίδη Στεριανή

Ο κύκλος του ψωμιού
21
Στου μύλου τα γυρίσματα
24-5-2018

Μονοήμερο

17

Δημ. Σχ. Μον/σιας

Πολυμενάκου Παναγιώτα

Ο κύκλος του ψωμιού
20
Στου μύλου τα γυρίσματα
24-5-2018

Μονοήμερο

18

1ο Δημ.Σπάρτης

Παπαγιαννάκος Αναστάσιος

Ενέργεια και φύση
20
Λάρνακας:το φαράγγι των Μολάων
31-5-2018

Μονοήμερο

19

1ο Δημ.Σπάρτης

Νικολόπουλος Χρήστος

Ενέργεια και φύση
24
Λάρνακας:το φαράγγι των Μολάων
31-5-2018

Μονοήμερο

20

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Μαρία

27
Στου μύλου τα γυρίσματα
4-6-2018

Μονοήμερο

21

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Βασιλεία

30
Στου μύλου τα γυρίσματα
4-6-2018

Μονοήμερο

Πίνακας 6.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών
Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί
Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ
1

Γυμνάσιο

Νεάπολης

Κολυβοδιάκου Παναγιώτα

Ανδρέου Αικατερίνη

Αυλή σχολείου: ελεύθεροι χώροι,αξιοποίηση-διαμόρφωση…
35

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

21-3-2018

Μονοήμερο

Πίνακας προϋπολογισμού μετακινήσεων προς τα πεδία :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ιδιότητα

ειδικότητα

ημερ/νια μετακίνησης

τόπος μετ/σης

μέσο μετακ/σης

Ποσό

1

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

17-1-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

2

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

23-1-2018

Γέρακας

ΙΧ

9,48

3

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 05

14-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

4

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

15-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

5

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

22-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

6

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

23-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

7

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

26-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

8

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

1-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

9

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

4-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

10

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

5-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

11

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

6-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

12

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 60

7-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

13

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

11-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

14

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

12-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

15

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

16-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

16

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

18-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

17

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

19-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

18

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 60

21-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

19

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

28-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

20

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

30-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

21

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

16-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

22

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

18-4-2018

Γέρακας

ΙΧ

9,48

23

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ05

19-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

24

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

20-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

25

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

22-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

26

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 18-12

23-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

27

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

24-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

28

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

3-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

29

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ05

4-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

30

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

5-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

31

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

6-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

32

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

7-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

33

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

9-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

34

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

11-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

35

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

11-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

36

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

17-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

37

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

18-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

38

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

22-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

39

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

24-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

40

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

25-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

41

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

29-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

42

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

30-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

43

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

9-5-2018

Πλύτρα

ΙΧ

5,84

ΣΥΝΟΛΟ

300,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Πελ/νήσου

2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής

3. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας -

4. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

5. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

6. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης

7. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας

8. Περιφερειακή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας

9. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

10. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

11. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ν Αιγαίου

12. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

13. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

14. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

15. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ν.Κορινθίας

16. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

17. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

18. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης

19. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

20. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

21. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανιών

22. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

23. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

24. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

25. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

26. Δ΄ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας

27. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

28. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

29.Δ/νση Α/θμιας Εκπ/Ανατ. Θεσ/νικης

30.Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής

29. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αργολιδας

30. 16ο Γυμν. Πάτρας

31. 1ο Γυμν. Θέρμης

32. Ειδικό Λύκειο ( Ε.Α.Ε.) Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπουλης

33. Γυμν. Ομβριακής

34. 2ο ΓΕΛ Γρεβενών

35. 6ο Γυμν. Βόλου

36. 1ο Γυμν. Νάξου

37. 2ο Γυμ. Τρίπολης

38. ΓΕΛ Λεχαινών

39. Γυμν. Χιλιομοδίου

40. 1ο Γυμν. Θέρμης

41. 3ο Γυμν. Λάρισας

42. 2ο Δημ. Σχ. Ναυπλίου

43. 3ο Δημ, Σχ. Άργους

44. 1ο Δημ. σχ. Καλαμάτας

45. 13ο Δημ σχ. Καλαμάτας

46. 1ο Δημ.σχ. Ραφήνας

47. 15ο Δημ Σχ. Καλαμαριάς

48. 4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριας

49. Γυμν. Νεάπολης Λακωνίας

50. Δημ. Σχ. Μονεμβάσιας

51. 1ο Δημ. Σχ. Σπάρτης

52. 2ο Δημ. Σχ. Σπάρτης

53. Δημ. Σχ. Συκιάς

54. Δημ. Σχ. Μολάων

55. Δημ.Σχ. Ασωπού

56. Δημ. Σχ. Κάμπου Βοιών Λακωνίας

57. Νηπιαγωγείο Μονεμβάσιας

58. Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων

59. Νηπιαγωγείο Συκιάς

60. Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης

61. Νηπιαγωγείο Αγγελώνας

62. Δημ. Σχ. Ρειχιάς

63. Νηπιαγωγείο Ρειχιάς


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δημοσιεύθηκε στις 17/10/2017

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ΚΠΕ Αμφισσάς και στην ομώνυμη έκταση της Αμφισσας σε συνδιοργάνωση με την ΚΠΕ Μολάων και την ΚΠΕ Καλαμάτας ως συντονιστική φορέα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά» στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του εγχειρήματος «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση »που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος« Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης »με θέμα:

 

«Αειφορική διαχείριση του βιοφυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος ελαιώνα.

Η περίπτωση του Άμφισσα - Δελφικό τοπίο »