Ανακοινώσεις

Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς δεκατιανού του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς ξενοδοχείων του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό της έρευνας αγοράς και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς υποστήριξης και φιλοξενίας του διαδικτυακού τόπου του ΚΠΕ Μολάων

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2018

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή και με e-mail.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες (στις 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό της έρευνας αγοράς και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2018

Το ΚΠΕ Μολάων είχε και φέτος τη χαρά να φιλοξενήσει μαθητές του σχολείου ομογένειας «Σωκράτης – Δημοσθένης»  του Μόντρεαλ Καναδά στην περιοχή μας, συνεχίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την ομογένεια. Η δράση αυτή είναι μέρος των δυνατοτήτων του ΚΠΕ για υποστήριξη και διάδοση της κουλτούρας της περιοχής μας σε σχολεία εκτός Ελλάδος.
Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές την πατρώα γη, την ιστορία της, τις συνήθειες των κατοίκων της, τα τοπικά προϊόντα και να ενισχύσουν τα στοιχεία εκείνα της ταυτότητάς τους ως συνέχεια του πολιτισμού της χώρας μας.
Κατά την παραμονή τους στο ΚΠΕ Μολάων με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ υλοποίησαν δράσεις σε όλη την περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας  από τα σπήλαια της Καστανιάς έως την Πλύτρα, τους Μολάους και τη Μονεμβασιά. Η παραμονή των 30 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις  για την περιοχή μας και για το ΚΠΕ Μολάων  και με την υπόσχεση ότι την επόμενη χρονιά θα επισκεφθούν  και πάλι τον τόπο μας με άλλους μαθητές.


Gallery


Επισκέψεις Σχολείων

Δημοσιεύθηκε στις 09/01/2018

Θέμα: Επισκέψεις σχολείων

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις μετακινήσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών τους, έτσι όπως αναφέρονται στον πίνακα 1 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 2 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 3 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 4 ( σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 5 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας Λακωνίας), πίνακας 6 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας Λακωνίας) που σας επισυνάπτουμε, για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Μολάων σύμφωνα με τις αιτήσεις που μας έχουν σταλεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μονοήμερα, διήμερα, τριήμερα). H δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To ΚΠΕ Μολάων θα καλύψει τη διαμονή των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δεκατιανό και εκπαιδευτικό υλικό. Ύστερα από συνεννόηση των σχολικών μονάδων με το ΚΠΕ Μολάων, κάποια από τα σχολεία θα επισκέπτονται το ΚΠΕ με δική τους επιβάρυνση όσον αφορά τη διαμονή.

Συν: Πίνακας 1 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας εντός εμβέλειας

Πίνακας 2 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας εκτός εμβέλειας

Πίνακας 3 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας εντός εμβέλειας

Πίνακας 4 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας εκτός εμβέλειας

Πίνακας 5 Σχ. Μονάδες πρωτ/μιας Λακωνίας

Πίνακας 6 Σχ. Μονάδες δευτ/μιας Λακωνίας

Πίνακας 7 Αποδεκτών

Προϋπολογισμός:

Διανυκτέρευση μαθητών 175Χ2Χ14

5180

Διανυκτέρευση εκπαιδευτικών 17Χ2Χ18

612

Σάντουιτς – νερό προβλεπ. Μαθ. 1200Χ2

2400

Μετακινήσεις Π.Ο.

300

ΣΥΝΟΛΟ

8492

Σύνολο σελίδων 16

Ο Υπεύθυνος

Παπαδάκης Νικόλαος

Πίνακας 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Κορινθίας

Διαμαντή Ευφροσύνη

Μαρκάκη Δήμητρα

Σιδηροπούλου Ισαβέλλα

Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

14,15 Φεβρουα-ρίου 2018

2

Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Κορινθίας

Δράκου Κωνσταντίνα

Διαμαντή Ευφροσύνη

Επαναχρησιο-μοποιώντας υλικά δημιουργώ cliché της Γαλλικής κουλτούρας

20

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

14,15 Φεβρουα-ρίου 2018

3

2ο Γυμν. Τρίπολης

Κουππάρη Γεωργία ΠΕ02

Κόκλα Αικατερίνη ΠΕ02

Ανιχνεύοντας μορφές και χρώματα του Βυζαντίου

25

Μονεμβάσια: Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

26,27 Φεβρουαρίου 2018

4

ΓΕΛ Λεχαινών

Θεοφιλοπούλου Ανθή ΠΕ02

Καλαμαρά Αθανασία ΠΕ11

Καστροπολιτείες και ιππότες : Από τα παραμύθια στην ιστορία

20

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

6,7

Μαρτίου 2018

5

ΓΕΛ Λεχαινών

Κουτρουμπή Μαρία ΠΕ04.02

Αδαμοπούλου Ευγενία ΠΕ02

Μεσαιωνικά κάστρα στην Πελοπόννησο

23

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

6,7

Μαρτίου 2018

6

Γυμνάσιο Ομβριακής Φθιώτιδας

Λούκα Κων/να ΠΕ02

Τσιλούλης Χρήστος

ΠΕ11

Βελαώρα Αργυρώ

ΠΕ03

Οικο-αειφορία

36

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 11,12,13 Μαρτίου 2018

Πίνακας 2. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός

Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

16o Γυμν. Πάτρας

Αχαΐας

Αργύρη Ελένη ΠΕ 01

Μακρίδου Θεοδώρα

ΠΕ04

Κακαβέτσος Βλάσιος ΠΕ12.05

Τουρισμός Φιλικός στο περιβάλλον

33

Μονεμβάσια:Δια-βαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

22,23

Φεβρουα-ρίου2018

2

1ο Γυμν. Θέρμης

Ανατ. Θεσ/νίκης

Καρλιάμπα Ευανθία

Αμοιρίδου Βενετία

Ρογδάκη Μαρία

Τα κάστρα της Θεσσαλονίκης και ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω πόλης

35

Μονεμβάσια:Δια-βαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

4,5,6 Μαρτίου 2018

3

3ο Γυμν. Λάρισας

Θεοδωροπούλου Ιωάννα ΠΕ02

Κόνιαρη Φωτεινή ΠΕ01

Βουλάγγας Ευάγγελος ΠΕ08

Κάθε κάστρο έχει την Ιστορία του

24

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Μαρτίου 2018

4

3ο Γυμν. Λάρισας

Οικονόμου Κων/νος ΠΕ17.06

Πουλαράκη Αικατερίνη ΠΕ16

Αποστολίνα Σοφία ΠΕ17.06

Κάθε κάστρο έχει την Ιστορία του

25

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Μαρτίου 2018

5

1ο Γυμν. Λευκάδας

Παππά Παρασκευή

Λογοθέτη Φωτεινή

Κατσούλη Ελένη

Ιχνηλατώντας το κάστρο της Αγίας Μαύρας

20

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Tριήμερο 18,19,20 Μαρτίου 2018

6

1ο Γυμν. Λευκάδας

Σταματέλου Ακριβή

Κουκουλά Αργυρώ

Σοφρά –Μάλαμα Ιωάννα

Ταξιδεύοντας στις καστροπολιτείες

20

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 18.19,20 Μαρτίου 2018

7

6ο Γυμν . Βόλου

Μαγνησίας

Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02

Κούκιου Δήμητρα

Τάσιου Καλλιόπη

Από το κάστρο στα παλιά στις καστροπολιτείες του Μοριά

27

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Μονοήμερο

30 Μαρτίου 2018

8

6ο Γυμν . Βόλου

Μαγνησίας

Πατσαρούχα Βασιλική ΠΕ02

Κούκιου Δήμητρα

Τάσιου Καλλιόπη

Περιήγηση στις καστρινές πολιτείες

33

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Μονοήμερο

30 Μαρτίου 2018

9

2ο Γυμν. Χανίων

Χατζάκη Μαρία

Νταμπάκη Αικατερίνη

Φίλλης Γεώργιος

Ταξίδι στα κάστρα του τόπου μας

35

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

19,20,21 Απριλίου

2018

10

ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων

Αλεξάκη Bασιλική

Δασκαλάκη Κων/να

Κωνσταντουδάκης Αριστείδης

Κάστρα και μνημεία του τόπου μας

26

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

19,20,21 Απριλίου

2018

11

1ο Γυμν. Νάξου

Νανούρης Νικόλαος

Στρούβαλη Παρασκευή

Σορώκος Νικόλαος

Το κάστρο της Νάξου:Οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους

19

Μονεμβάσια:Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

22,23,24 Απριλίου 2018

12

ΓΕΛ Γρεβενών

Γεωργαντά Μαργαρίτα

Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη

Τσιάνας Ναούμ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- πράσινη ανάπτυξη. Επιχειρηματικότη-τα

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

3,4,5 Μαΐου

2018

13

1ο Γυμν. Μουζακίου

Καρδίτσας

Καρατάσιος Νικόλαος

Βαγενάς Κων/νος

Καλτσά Αναστασία

Τα κάστρα ττης περιοχής

35

Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο 6,7,8 Μαΐου 2018

1 4

Ειδικό Σχολείο Κωφών Αργυρούπολης

Βρούζου Αγριππίνη

Κατρισιώση Μαρία

Ζωίδου Αντωνία Ευτέρπη

Καθημερινή ζωή και Απορρίμματα:

Μειώνω, Επαναχρησιμο-ποιώ , Ανακυκλώνω

20

1.Μονεμβάσια:

Διαβαίνοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

2.Λάρνακας: Το φαράγγι των Μολάων

Τριήμερο

17,18,19 Μαΐου 2018

Πίνακας 3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

1ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Λευκή Λιέα

Μάρθα Μανδέλλου

Πλέσσα Διονυσία

Βυζαντινά Κάστρα Μνημεία και καστροπολιτείες της Μεσσηνίας

36

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα..

Μονοήμερο

3 Μαΐου

2018

2

13ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Μπούρας Πέτρος

Οικονομοπούλου Παναγιώτα

Ζόμπολας Αναστάσιος

Μέσα στα εργαστήρια των αρχαίων… μαζί δημιουργούμε…

19

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

10-11

Μαΐου 2018

3

13ο Δημ. Σχολείο Καλαμάτας

Παξιμαδά Νικολέτα

Χριστοπούλου Ευγενία

Μέσα στα εργαστήρια των αρχαίων… μαζί δημιουργούμε..

18

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

10-11 Μαΐου 2018

4

1ο Δημ. Σχολείο Ραφήνας

Μαρία Λατζάκη

Σαράντης Χέλμης

Ζαχαρούλα Ζώρζου

Μηχανικοί και μηχανές στις αρχαίες και τις Βυζαντινές καστροπολιτείες:Προσέγγιση STEAM

2 2

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο

24,25 Μαΐου 2018

5

2ο Δημ σχ. Ναυπλίου

Καλαρά Μαρίνα

Κόντα Βασιλική

Γιαβής Γιώργος

Τοπική ιστορία – Το κάστρο του Παλαμηδίου

25

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο 29, 30 Μαΐου 2018

6

3ο Δημ Σχ. Άργους

Παρασκευοπού-λου Γεωργία Σταμογιάννη Γεωργία

Νοιάζομαι και Δρω

23

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Διήμερο 29, 30 Μαϊου 2018

Πίνακας 4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών

Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί

Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ

1

15ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Πολυχρονίδου Μαρίνα

Βαγκίδου Ευδοκία

Τζημορώτα Βασιλική

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

26

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

2

4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Ισπυρλίδου Νικολέτα

Χατζηαδαμίδου Μάρθα

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

24

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

3

4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριάς

Πανουτσάκος Βασίλειος

Γιαννακοπούλου Αγγελική

Δύο κάστρα λένε την ιστορία τους

23

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

Τριήμερο

15,16,17 Απριλίου 2018

Πίνακας 5.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών
Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί
Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ
1

Δημ. Σχ. Μολάων

Βλαχαίτη Βασιλική

Μαστοράκος Κων/νος

30

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

17-1-2018

Μονοήμερο

2

Δημ.Σχ. Συκέας-Μετ/σης

Χαραμή Αγγελική

23
Αρχαία Δέντρα

18-1-2018 Μονοήμερο

3

Δημ.Σχ. Συκέας-Μετ/σης

Κατσίχτη Γιαννούλα

20
Αρχαία Δέντρα

18-1-2018 Μονοήμερο

4

Δημ.Σχ. Ασωπού-Φοινικίου

Θεοδωρακάκου Μαρία

Ανοίξτε πύλες και εκκλησιές ν’ανάψω ένα κεράκι-οι εκκλησίες του τόπου μας
30
Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα

23-1-2018 Μονοήμερο

5

Δημ.Σχ. Συκιάς

Βούρτσα Σωτηρία

Ροδιά Άννα

Η ιστορία του τόπου μας
27
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα
1-3-2018 Μονοήμερο

6

Δημ.Σχ.Κάμπου-Βοιών

Χούλης Δημ.

30
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

28-3-2018 Μονοήμερο

7

Δημ. Σχ. Μολάων

Δελή Ελένη

Κούρταλης Νίκος

Θα πούμε το νερό νεράκι….Το νερό στη ζωή μας
36
Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα

18-4-2018 Μονοήμερο

8

Νηπιαγωγείο

Ρειχιάς

Ψιμούλη Νικολέτα

Καστροπολιτείες του τόπου μας,το χθες και το σήμερα.
4
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

24-4-2018 Μονοήμερο

9

Δημ.Σχ. Ρειχιάς

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα

Καστροπολιτείες του τόπου μας,το χθες και το σήμερα.
9
Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

24-4-2018 Μονοήμερο

10

Νηπιαγωγείο Συκιάς

Μπίλτιρη Αικατερίνη

Κούρλα Κανέλλα

16
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018 Μονοήμερο
11

Νηπιαγωγείο

Αγγελώνας

Κονταρίνη Ευσταθία

Χαρατσή Ιωάννα

8
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018 Μονοήμερο
12

Νηπιαγω-γείο Μετ/σης

Ευθιμίου Χριστίνα
9
Στου μύλου τα γυρίσματα
25-4-2018
Μονοήμερο
13

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Μαρία

27
Ένα κάτρο διηγείται την ιστορία του
9-5-2018 Μονοήμερο
14

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Βασιλεία

30
Ένα κάτρο διηγείται την ιστορία του
9-5-2018 Μονοήμερο
15

2ο Δημ.Σπάρτης

Μπούτου Γεωργία

Δριβάκος Γεώργιος

33

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

22-5-2018 Μονοήμερο

16

Δημ. Σχ. Μον/σιας

Αποστολίδη Στεριανή

Ο κύκλος του ψωμιού
21
Στου μύλου τα γυρίσματα
24-5-2018

Μονοήμερο

17

Δημ. Σχ. Μον/σιας

Πολυμενάκου Παναγιώτα

Ο κύκλος του ψωμιού
20
Στου μύλου τα γυρίσματα
24-5-2018

Μονοήμερο

18

1ο Δημ.Σπάρτης

Παπαγιαννάκος Αναστάσιος

Ενέργεια και φύση
20
Λάρνακας:το φαράγγι των Μολάων
31-5-2018

Μονοήμερο

19

1ο Δημ.Σπάρτης

Νικολόπουλος Χρήστος

Ενέργεια και φύση
24
Λάρνακας:το φαράγγι των Μολάων
31-5-2018

Μονοήμερο

20

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Μαρία

27
Στου μύλου τα γυρίσματα
4-6-2018

Μονοήμερο

21

Νηπιαγωγείο

Μον/σιας

Κατσουλάκου Βασιλεία

30
Στου μύλου τα γυρίσματα
4-6-2018

Μονοήμερο

Πίνακας 6.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή και Συμμετεχόντων Εκπ/κών

Τίτλος Προγράμματος που εκπονεί η ομάδα

Αριθμός Μαθητών
Τίτλος Προγράμματος του ΚΠΕ που θα επισκεφθεί
Διάρκεια Προγράμματος του ΚΠΕ
1

Γυμνάσιο

Νεάπολης

Κολυβοδιάκου Παναγιώτα

Ανδρέου Αικατερίνη

Αυλή σχολείου: ελεύθεροι χώροι,αξιοποίηση-διαμόρφωση…
35

Μονεμβάσια:Διαβαί-νοντας τα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας από το χθες στο σήμερα

21-3-2018

Μονοήμερο

Πίνακας προϋπολογισμού μετακινήσεων προς τα πεδία :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ιδιότητα

ειδικότητα

ημερ/νια μετακίνησης

τόπος μετ/σης

μέσο μετακ/σης

Ποσό

1

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

17-1-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

2

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

23-1-2018

Γέρακας

ΙΧ

9,48

3

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 05

14-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

4

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

15-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

5

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

22-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

6

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

23-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

7

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

26-2-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

8

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

1-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

9

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

4-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

10

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

5-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

11

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

6-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

12

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 60

7-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

13

Πούλου Φωτεινή

Μέλος

ΠΕ 60

11-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

14

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

12-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

15

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

16-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

16

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

18-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

17

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

19-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

18

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ 60

21-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

19

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

28-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

20

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

30-3-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

21

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

16-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

22

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

18-4-2018

Γέρακας

ΙΧ

9,48

23

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ05

19-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

24

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

20-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

25

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

22-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

26

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 18-12

23-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

27

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

24-4-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

28

Μυλωνά Μαρία

Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ

ΠΕ05

3-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

29

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ05

4-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

30

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

5-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

31

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

6-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

32

Παπαδάκης Νικ.

Υπ.ΚΠΕ

ΠΕ 18-12

7-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

33

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

9-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

34

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

11-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

35

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

11-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

36

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

17-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

37

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

18-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

38

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

22-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

39

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

24-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

40

Πούλου Φωτεινή

Μέλος ΠΟ

ΠΕ 60

25-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

41

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

29-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

42

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

30-5-2018

Μον/σια

ΙΧ

6,96

43

Λέντζα Ευαγγελία

Μέλος Π.Ο.

ΠΕ 60

9-5-2018

Πλύτρα

ΙΧ

5,84

ΣΥΝΟΛΟ

300,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Πελ/νήσου

2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής

3. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας -

4. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

5. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

6. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης

7. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας

8. Περιφερειακή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας

9. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δ΄Αθήνας

10. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

11. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ν Αιγαίου

12. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

13. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας

14. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας

15. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ν.Κορινθίας

16. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

17. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας

18. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης

19. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

20. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών

21. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Χανιών

22. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

23. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

24. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

25. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

26. Δ΄ Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας

27. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας

28. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας

29.Δ/νση Α/θμιας Εκπ/Ανατ. Θεσ/νικης

30.Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής

29. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Αργολιδας

30. 16ο Γυμν. Πάτρας

31. 1ο Γυμν. Θέρμης

32. Ειδικό Λύκειο ( Ε.Α.Ε.) Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπουλης

33. Γυμν. Ομβριακής

34. 2ο ΓΕΛ Γρεβενών

35. 6ο Γυμν. Βόλου

36. 1ο Γυμν. Νάξου

37. 2ο Γυμ. Τρίπολης

38. ΓΕΛ Λεχαινών

39. Γυμν. Χιλιομοδίου

40. 1ο Γυμν. Θέρμης

41. 3ο Γυμν. Λάρισας

42. 2ο Δημ. Σχ. Ναυπλίου

43. 3ο Δημ, Σχ. Άργους

44. 1ο Δημ. σχ. Καλαμάτας

45. 13ο Δημ σχ. Καλαμάτας

46. 1ο Δημ.σχ. Ραφήνας

47. 15ο Δημ Σχ. Καλαμαριάς

48. 4ο Δημ. Σχ. Καλαμαριας

49. Γυμν. Νεάπολης Λακωνίας

50. Δημ. Σχ. Μονεμβάσιας

51. 1ο Δημ. Σχ. Σπάρτης

52. 2ο Δημ. Σχ. Σπάρτης

53. Δημ. Σχ. Συκιάς

54. Δημ. Σχ. Μολάων

55. Δημ.Σχ. Ασωπού

56. Δημ. Σχ. Κάμπου Βοιών Λακωνίας

57. Νηπιαγωγείο Μονεμβάσιας

58. Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων

59. Νηπιαγωγείο Συκιάς

60. Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης

61. Νηπιαγωγείο Αγγελώνας

62. Δημ. Σχ. Ρειχιάς

63. Νηπιαγωγείο Ρειχιάς


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δημοσιεύθηκε στις 17/10/2017

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                     

 

Αρ. Πρωτ .: 84

Ημ / νία: 12/10/2017

ΠΡΟΣ:

1. Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολικών δραστηριοτήτων της επικράτειας

2. Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της επικράτειας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.ΚΠΕ Καλαμάτας

2.ΚΠΕ Μολάων

 

Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ / ΝΣΗ Α / ΘΜΙΑΣ & Β / ΘΜΙΑΣ ΕΠΑ / ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΦΟΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Τ.Δ.Α.: Ιπποκράτους 3 Τ.χ.Κωδικός: 33100 Τηλ: 22650-79180, φαξ: 22650-79180 e-mail: kpeamf2@otenet.gr Ιστοσελίδα: http://www.kpeamfissas.edu.gr Πληροφορίες: Θεοχαρόπουλος Μιχάλης Πανάγου Αθανάσιος
    

 

                           

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού θεματικού δικτύου Ελιάς στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 »

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο ΚΠΕ Αμφισσάς και στην ομώνυμη έκταση της Αμφισσας σε συνδιοργάνωση με την ΚΠΕ Μολάων και την ΚΠΕ Καλαμάτας ως συντονιστική φορέα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά» στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του εγχειρήματος «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση »που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος« Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης »με θέμα:

 

«Αειφορική διαχείριση του βιοφυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος ελαιώνα.

Η περίπτωση του Άμφισσα - Δελφικό τοπίο »

 

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 20 ωρών και απευθύνεται:

(α) Σε 40 εκπαιδευτικούς της Α / θμιας και Β / θμιας Εκπαίδευσης, μέλη του Δικτύου «Ελιά » , προερχόμενα από την επικράτεια.

(β) Σε εκπαιδευτικούς Α / θμιας και Β / θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, υποψήφια μέλη του προαναφερθέντος Δικτύου, που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που περιλαμβάνουν την θεματική της Ελιάς έως 10 - ( χωρίς έξοδα )

 

Η υλοποίηση του σεμιναρίου έχει την υποστήριξη του Μεσογειακού Γραφείου Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ανάπτυξης (MIO-ECSDE), της Μεσογειακής Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MEdIES), της έδρας και του Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το ΕΚΠΑ,

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου :

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

 

16:30 - 17:30

Έφιξη στο κτίριο του ΚΠΕ, εγγραφές- παραλαβή φακέλων, Καφές, Χαιρετισμοί.

17:30 - 17:50

Παρουσίαση δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «ΕΛΙΑ. Γεώργιος Παναγόπουλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας.

17:50 -18: 10

Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

18: 10-18: 30

Το οικοσύστημα του ελαιώνα της Αμφισσας. Δομή, λειτουργία, ανθρωπογενείς δραστηριότητες . Θεοχαρόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Άμφισσας.

18:30 -18: 50

Βιολογική καλλιέργεια ελιάς και η παραγωγή βιολογικών ελαιοκομικών προϊόντων . Σταυριανός Ευστάθιο. Προϊστάμενος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Π.Ε. Φωκίδας, Γεωπόνος- PhD Φυσιολογία φυτών.  

18:50 -19: 15

Βασικές ιδιότητες του εδάφους και καλλιεργητικές φροντίδες, για την αποτελεσματικότερη από το έδαφος λιπάνση στην κλασική Γεωργία. Ιωάννης Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

19: 15-19: 30

Διάλειμμα - καφές

19: 30- 19:50

Η ελαιοκαλλιέργεια στην πεδιάδα της Λεύκης - Αρχαίος ελαιώνας. Αειφορική διαχείριση- Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης, Επεξεργασία ελαιοκάρπου και ιχνηλασιμότητα ελαιολάδου. Νικόλαος Παπαδάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων, Μυλωνά Μαρία.

19: 50-20: 10

Αξιοποίηση υποπροϊόντων ελαιοκομίας για παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής και οικονομικής αξίας: Η περίπτωση καλλιέργειας μυκήτων Pleurotus .

Νίκος Καλογερόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διατροφής Νευρολογίας Χάροκοπειο Πανεπιστήμιο

20: 10-20: 30

Διαχείριση αποβλήτων ελαιοδριβείων . Σιδέρης Θεοχαρόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

20:30 -20: 50

Συζήτηση - Συμπεράσματα.

21:00

Δείπνο.

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 

 

08:00 - 08:45

Πρωινό-Καφές

09:00

Αποχώρηση με λεωφορείο και άφιξη στο ελαιώνα της Αμφισσας

09:15 - 13:00

Εργασία πεδίου με ομάδες εργασίας.  Σάντουιτς-νερό

 

Εργαστήριο Α: Επίσκεψη σε σύγχρονο ελαιοτριβείο. Διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου. Διαχείριση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής δράσης.

Εργαστήριο Β: Περιβαλλοντικό μονοπάτι σε περιοχές με υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα στην ομώνυμη περιοχή της Άμφισσας (περιοχή Κακάνού) - Καλές πρακτικές για την άψογη πολιτιστική κληρονομιά - Προσδιορισμός ταυτότητας υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου .                            

Εργαστήριο Γ: Περιβαλλοντικό μονοπάτι με παράλληλες εργασίες στο οικόπεδο της Άμφισσας (περιοχή Καλύβα Χρισσού):

 

 1. Καταγραφή και συλλογή αβιοτικών και βιολογικών χαρακτηριστικών (βιοποικιλότητα) του ελαιώνα (ανάγλυφο, κλίμα, γεωλογικό υπόστρωμα και εδαφικοί τύποι, υδατικοί πόροι, χλωρίδα, πανίδα, οικοσύστημα, τοπίο).

 

 1. Δομή, λειτουργίες και καλλιεργητικές διαδικασίες στο ελαιώνα της Άμφισσας. Συμβατική και βιολογική καλλιέργεια (συλλογή ελαιόκαρπου, κλαδέματος, διαχείριση νερού και εδάφους, λιπανση, ραντισμα, παραδοσιακός ελαιώνας).

 

 1. Ανθρωπογενές περιβάλλον του ελαιώνα (Συνεντεύξεις με καλλιεργητές, ανθρώπινες κατασκευές, αρχαίο μονοπάτι Κίρρα-Δελφών, Δελφικό τοπίο).

 

Επιστημονική επιτροπή - ερμηνευτές πεδίου.

 • Ιωάννης Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εδαφολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σιδέρης Θεοχαρόπουλος: Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Σταυριανός Ευστάθιος: Προϊστάμενος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Π.Ε. Φωκίδας. Γεωπόνος- PhD Φυσιολογία φυτών.
 • Καλογερόπουλος Νικόλαος: Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Ευστάθιος Πανάγου : Επίκουρος καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ψαλλιδάς Βασίλης: Φυσιογνώστης, MSc Περιβαλλοντική Βιολογία, Παιδαγωγική ομάδα του MEdIES.
 • ΠΟ ΚΠΕ Καλαμάτας: Γεώργιος Παναγόπουλος, Ιωάννα Ραβάνη, Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος.
 • ΠΟ ΚΠΕ Μολάων: Νικόλαος Παπαδάκης, Μαρία Μυλωνά, Ευαγγελία Λένζα.
 • ΠΟ ΚΠΕ Αμφισσά: Γεώργιος Κόττης, Αθανάσιος Πανάγου, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης.

13 : 00-13 : 30

Επιστροφή στο ΚΠΕ Άμφισσας.

13 : 45

Γεύμα

 

Απόγευμα- Εργαστήρια

17: 15-18: 00

1.Μελέτη της ροής υπόγειων υδάτων διαμέσου του Τυποποιημένου Μοντέλου . Κύκλος νερού και υδροφόρος ορίζοντας - Υφίσταται : (30). Γεώργιος Κόττης, Πανάγου Αθανάσιος,  ΚΠΕ Άμφισσας

18: 00-18: 30

2. Αναλύσεις δειγμάτων εδάφους . Μηχανική σύσταση (Δειγματοληψία εδάφους, ξήρανση, κοσκίνισμα, μηχανική ανάλυση) . Ιωάννης Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εδαφολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης, ΚΠΕ Άμφισσας

18: 30-20: 15

3.Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων του πεδίου του ελαιώνα της Άμφισσας  ( δεδομένα πεδίου-βιωματικό υλικό, netbook, τάμπλετ, βίντεο, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, φύλλα εργασιών κ.λπ.) με τέσσερεις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών.

Επιμορφωτές:

 • Ιωάννης Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Εδαφολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Σιδέρης Θεοχαρόπουλος: Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Σταυριανός Ευστάθιος: Προϊστάμενος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Π.Ε. Φωκίδας. Γεωπόνος- PhD Φυσιολογία φυτών
 • Καλογερόπουλος Νικόλαος: Αναπληρωτής καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Ευστάθιος Πανάγου, Επίκουρος καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ψαλλιδάς Βασίλης: Φυσιογνώστης, MSc Περιβαλλοντική Βιολογία, Παιδαγωγική ομάδα του MEdIES.
 • ΠΟ ΚΠΕ Καλαμάτας: Γεώργιος Παναγόπουλος, Ιωάννα Ραβάνη, Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος
 • ΠΟ ΚΠΕ Μολάων: Νικόλαος Παπαδάκης, Μαρία Μυλωνά, Ευαγγελία Λένζα
 • ΠΟ ΚΠΕ Αμφισσά: Γεώργιος Κόττης, Αθανάσιος Πανάγου, Θεοχαρόπουλος Μιχάλης

 

20: 15-21: 15

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων - Συζήτηση

21 : 3 0

Δείπνο

 

 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 

 

08:00 - 08:45

Πρωινό-Καφές

09: 00-09: 30

Ομιλία για γευσιγνωσία των τύπων της ελιάς . Ευστάθιος Πανάγου, Επίκουρος καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών

09:30 -12: 45

Εργαστήριο γευσιγνωσίας ελιάς. Τα μυστικά του γεύσιγνώστη . ΠΟ ΚΠΕ Άμφισσας.

Παρουσιάσεις εργασιών των σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ελιάς

12:45 - 13:30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου - Συζήτηση

13:30

Αξιολόγηση - Παράδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης

14:00

Γεύμα

 

Παράλληλα με το σεμινάριο θα λειτουργήσει στo φουαγιέ του ΚΠΕ Άμφισσας:

 

 

 

 

Εισηγητές σεμιναρίων και επιμορφωτών εργασίας του πεδίου

 

Α / Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Νίκος Καλογερόπουλος

Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2

Σιδέρης Θεοχαρόπουλος

Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

3

Ευστάθιος Πανάγου

Επίκουρος καθηγητής επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών

4

Σταυριανός Ευστάθιος

Προϊστάμενος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Π.Ε. Φωκίδας. Γεωπόνος- PhD Φυσιολογία φυτών

5

Ιωάννης Ασημακόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Εδαφολογίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών

6

Βασίλης Ψαλλιδάς 

Φυσιογνώστης, MSc Περιβαλλοντική Βιολογία, Παιδαγωγική Ομάδα του MEdIES / MIO-ECSDE

7

 

Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Άγιου Πολιτιστικού Κληρομιμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

8

Γεώργιος Παναγόπουλος

Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας, ΠΕ70 Δάσκαλος

9

Ιωάννα Ραβάνη

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Καλαμάτας, ΠΕ19 MSc Πληροφορικής

10

Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Καλαμάτας, ΠΕ70 Δάσκαλος

11

Νικόλαος Παπαδάκης

Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων ΠΕ 18.12

12

Μαρία Μυλωνά

Αναπληρώτρια υπεύθυνη ΚΠΕ Μολάων ΠΕ 06

13

Ευαγγελία Λένζα

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Μολάων ΠΕ 60

14

Γεώργιος Κόττης

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Άμφισσας ΠΕ14.04 Γεωργόνος, MSc Διαχείριση παράκτιων οικοσυστημάτων.

15

Αθανάσιος Πανάγου

Αναπληρωτής υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας ΠΕ70 Δάσκαλος

16

Θεοχαρόπουλος Μιχάλης

Υπεύθυνος ΚΠΕ Αμφισσάς, ΠΕ04.04 Βιολόγος, PhD Εφαρμοσμένη Οικολογία

 

 

Οι επιμορφωτικοί εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν με δικά τους έξοδα στην Αμφισσα.

 

Τα ΚΠΕ Άμφισσας, Καλαμάτας και Μολάων θα καλύψουν τις δαπάνες, πρωινό, διατροφή, καφέ-σνάκ, μεταφορά στο πεδίο και δεκαδικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται .

Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί θα φιλοξενηθούν στα κοιτώνες του ξενώνα του ΚΠΕ Άμφισσας.

 

Συνημμένο στην αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο.

 

 

 

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Άμφισσας

 

 

Θεοχαρόπουλος Μιχάλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του Διατμηματικού Σεμιναρίου

 

" Αειφορική διαχείριση του βιοφυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος ελαιώνα.

Η περίπτωση της Άμφισσας - Δελφική τοπίο , 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017

 

Διεύθυνση

c Πρωτοβάθμιας

c Δευτέραβάθμιας

 

....................................

Όνομα

....................................

Επίθετο

....................................

Αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

 

Ειδικότητα

....................................

Σχολική μονάδα-τηλέφωνο

....................................

Μεταπτυχιακές Σπουδές

....................................

Ξένες γλώσσες

c EN cFR c GE c άλλα

ΤΠΕ

c Ναι c Όχι

c B1 cB2 c C1 cC2

Τηλ:

Κινητό:

....................................

Email (προσωπικό)

................................................. ...

....................................

Κατάρτιση στην ΠΕ σε σεμινάριο σχετικό με την Ελιά

c Ναι

c Όχι

Πότε; ................... ...

Κατάρτιση στην ΠΕ σε σεμινάριο σχετικό με την Ελιά

c Ναι

c Όχι

Πότε; ................... ...

Συμμετέχετε σε δίκτυο σχετικά με την Ελιά

c Ναι

c Όχι

Σε πιο;

Συμμετέχετε σε δίκτυο σχετικά με την Ελιά

c Ναι

c Όχι

Σε πιο;

Δεκέχω να φέρω τα προσωπικά μου σεντόνια, μαξιλαροθήκη, πετσέτες, είδη καθαριότητας (σαμπουάν κ.α.)

c Ναι

c Όχι

Μπορώ να κοιμηθώ στα ξενώνες του ΚΠΕ Άμφισσας

c Ναι

c Όχι

 

 

 

 


Έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία σε σεμινάρια

Δημοσιεύθηκε στις 13/10/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ  

 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα προσκομίζονται στο ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 30 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στο έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ------------------------------------------------------------------- επάγγελμα -------------------------------με έδρα ---------------------------για την διαμονή:

α)  σε μονόκλινα δωμάτια (για εισηγητές, μέλη Π.Ο. ΚΠΕ και υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων), συμμετεχόντων σε σεμινάρια ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις του Κ.Π.Ε. Μολάων για το χρονικό διάστημα από 1 Nοεμβρίου 2017 – 30 Ιουνίου 2018, προσφέρω την τιμή των.....................ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.και

β) σε δίκλινα δωμάτια (για εκπαιδευτικούς), συμμετεχόντων σε σεμινάρια ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις του Κ.Π.Ε. Μολάων για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2017 – 30 Ιουνίου 2018, προσφέρω την τιμή των..................ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

§      Το ΚΠΕ Μολάων χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση μπορεί να τροποποιήσει τους συνημμένους πίνακες των συμμετεχόντων

§      Τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα πρέπει να είναι Γ΄ κατηγορίας και άνω και η κάθε διανυκτέρευση θα καλύπτει τη μίσθωση μονόκλινων και δίκλινων δωματίων

§      Το κάθε δωμάτιο θα διαθέτει ανεξάρτητα κρεβάτια (στα δίκλινα), μπάνιο ή ντουζ, θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο.

§      Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η λήψη πρωινού.

§      Εντός των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να διατίθεται χώρος για τη λήψη του πρωινού, ικανός για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων.

§      Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μετά την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα της επιχείρησης. (Αν το ποσό συνολικά, υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, ο ανάδοχος θα υπογράφει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% και 8% φόρος προμηθειών. ( Οι παραπάνω κρατήσεις τροποποιούνται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.

§      Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

§      Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού.

 

 

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ------------------

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                     (ΣΦΡΑΓΙΔΑ   - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

 


Πληροφορίες για Διαγωνισμούς 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

 

                                                            

                                                        Αναρτήθηκε Δευτέρα 2 5 Σεπτεμβρίου 2017.

                                                                                                                 

 

         

                         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ  

 

 

    στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

   Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στην ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

  Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 11 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

    Θα συνεχισθεί η συνεδρίαση της 3ης επιτροπής έρευνας και θα

κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

     Θα πρέπει να συνταχθεί πρακτικό της συνοπτικής διαγωνισμού και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και

  Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

 

 

 

 

 

 


Έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος -------------------------------------------------------

επάγγελμα ----------------------------------με έδρα ------------------------------

για  την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και συνοδούς των εκπαιδευτικών, σε πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Μολάων για το χρονικό διάστημα από 12 Οκτωβρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που θα μας σταλεί, προσφέρω την τιμή των:

α) μονόκλινα δωμάτια …………………………………………....…ευρώ ανά άτομο

β) δίκλινα δωμάτια ………………………………..……….……..…ευρώ ανά άτομο

γ) τρίκλινα δωμάτια…………………………………….…………..…ευρώ ανά άτομο

για κάθε διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 • Το ΚΠΕ Μολάων χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση μπορεί  να τροποποιήσει τον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων Π.Ε.
 • Τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα πρέπει να είναι Γ΄ κατηγορίας και άνω και η κάθε διανυκτέρευση θα καλύπτει τη μίσθωση τρίκλινων δωματίων για τους συνοδούς των εκπαιδευτικών και μονόκλινων ή δίκλινων δωματίων για τους εκπαιδευτικούς.
 • Το κάθε δωμάτιο θα διαθέτει τρία ανεξάρτητα κρεβάτια (στα τρίκλινα), μπάνιο ή ντουζ, θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο.
 • Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η λήψη πρωϊνού.
 • Εντός των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να διατίθεται χώρος για τη λήψη του πρωϊνού, ικανός για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
 • Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα θα γνωστοποιείται στον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μετά την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα της επιχείρησης. (Αν το ποσό συνολικά, υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, ο ανάδοχος θα υπογράφει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% και 8% φόρος προμηθειών.( Οι παραπάνω κρατήσεις τροποποιούνται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.
 • Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 • Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού.

 

                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ----------------------

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 


Έρευνα αγοράς για δεκατιανό 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

 

 

 

 

 

  

        ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ------------------------------------------------------------

επάγγελμα ----------------------------------με έδρα -----------------------------------

για την παροχή δεκατιανού σε συμμετέχοντες στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Μολάων για το σχολικό έτος 2017-2018 (από 12 Oκτωβρίου  2017 – 30 Ιουνίου 2018) προσφέρω την τιμή των

 …………………………………………………………………..…………… ευρώ ανά άτομο  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.     

Δεκατιανό: Σάντουϊτς ( μπαγκέτα ολικής άλεσης, κασέρι, ζαμπόν ή γαλοπούλα, ντομάτα) και μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό 0,500 lt.

 

 • Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
 • Τα σάντουιτς θα είναι τυλιγμένα με μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα.
 • Τα τρόφιμα θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
 • Απαγορεύεται η χρήση στα φαγητά κ.λ.π. επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών και χημικών υποκατάστατων.
 • Η παράδοση θα γίνεται το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του προγράμματος στο χώρο του ΚΠΕ Μολάων.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μέσω λογαριασμού τραπέζης, στο όνομα της επιχείρησης), μετά από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.  Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών.( Η παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή ασφαλιστική (σύμφωνα με τη νομοθεσία).
 • Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους. 

 

 

 

                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ----------------------

 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

                                                                                                             (ΣΦΡΑΓΙΔΑ  - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)