Πρόσκληση σε σεμινάριο

Το ΚΠΕ Μολάων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, και το σύμβουλο αειφορίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελ/νήσου, διοργανώνει εισαγωγικό Σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στους Μολάους στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Μολάων όπου στεγάζεται προσωρινά και το ΚΠΕ Μολάων. Το σεμινάριο έχει τίτλο:

« Εισαγωγικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση για την Αειφορία – Μεθοδολογία και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μελέτη περίπτωσης.»

Το Σεμινάριο έχει σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς του νομού Λακωνίας για τα προγράμματα του ΚΠΕ Μολάων, για το σχεδιασμό και τη μεθοδολογία προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, να παρουσιάσει καλές πρακτικές εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Επίσης θα παρουσιαστούν καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή στην επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στην αντίστοιχη Δ/νση στον Υπεύθυνο σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την 19-11-2019 ώρα 12:00.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημ: Το σεμινάριο πραγματοποιείται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Φύλλα Εργασίας