Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Κάστρα»

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε κατεβάστε την φόρμα από εδώ, συμπληρώστε τη και στείλτε τη πίσω σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpe-molaon@sch.gr

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων που είναι δομή της δημόσιας εκπαίδευσης και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, έχει ιδρύσει, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου, από το 2009 και από τότε συντονίζει, το εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Κάστρο, ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει».
Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν κατά μέσο όρο περίπου 140 σχολικές μονάδες κάθε χρόνο, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα με τα κάστρα της περιοχής τους.

Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε εξ αφορμής της ύπαρξης του περίφημου κάστρου της Μονεμβασίας που βρίσκεται στην περιοχή μας.

Πρόσφατα τον Απρίλιο του 2016, ύστερα από αίτημά μας, το Υπουργείο Παιδείας αναβάθμισε το δίκτυό μας για τα κάστρα, σε Ευρωπαϊκό.
Έτσι από εδώ και στο εξής θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιούν εκπαιδευτικά – περιβαλλοντικά προγράμματα σε σχέση με τα κάστρα της περιοχής τους ή σκέφτονται να υλοποιήσουν στο μέλλον.
Σκοπός του δικτύου μας είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν σε θέματα αειφορικής διαχείρισης μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς , της διασύνδεσής τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στις αλληλεπιδράσεις των λαών κατά τους ιστορικούς χρόνους, αφού τα κάστρα υπήρξαν και οι κατεξοχήν τόποι όπου συνυπήρχαν άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες και πολιτιστικές παραδόσεις. Επίσης στη μελέτη ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των κάστρων σήμερα με την ένταξή τους στην καθημερινότητα, στη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους αλλά και τις αλληλοεπιδράσεις με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του από το παρελθόν έως και σήμερα.
Μέσα από αυτό το δίκτυο, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να ανταλλάσουν υλικό και εμπειρίες, να προτείνουν καινοτόμες δράσεις και στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου που θα μπορούν να έρχονται σε επαφή, να προγραμματίζουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και να υλοποιούνται σεμινάρια εκπαιδευτικών, που θα βοηθήσουν την εξέλιξη του δικτύου.

Στην παρούσα ιστοσελίδα του Κέντρου μας, μπορείτε να βρείτε έντυπο αίτησης της σχολικής σας μονάδας, για την ένταξή της στο δίκτυο, όπως και εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να συμβουλευτείτε, φωτογραφικό υλικό από την περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας όπου βρίσκετε το κέντρο μας και φυσικά από το κάστρο της Μονεμβασίας και φυσικά τα στοιχεία επικοινωνίας μας για κάθε ερώτηση και συνεργασία.

Φύλλα Εργασίας


Gallery