Ερευνα επισκευής φωτοτυπικού

Το ΚΠΕ Μολάων ζητά προσφορά για την επισκευή του φωτοτυπικού του μηχανήματος Konica Minolta di 3010 το οποίο έχει εκτυπώσει 150.000 αντίτυπα.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως 6-6-2019.

Φύλλα Εργασίας