Έγκριση επισκέψεων σχολείων στο ΚΠΕ Μολάων περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2019