Έγκριση σεμιναρίου

Εγκρίνεται η υλοποίηση θεματικού εργαστηρίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας που συνδιοργανώνει το ΚΠΕ Μολάων με το ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αξιοβίωτη Ανάπτυξη με τίτλο: "H ΜΠΑΝΤΑ των ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ".

Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας στη διαφοροποιημένη προσέγγιση της καθημερινότητας από το άτομο και τις συλλογικότητες.

Το επιμορφωτικό εργαστήριο θα υλοποιηθεί στους Μολάους στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Μολάων όπου στεγάζεται προσωρινά και το ΚΠΕ Μολάων και στο πεδίο.

Φύλλα Εργασίας