Σεμινάρια - Ημερίδες

"Πεθαίνουν τα κάστρα;" Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήμερα. Εκπαιδευτική και περιβαλλοντική προσέγγιση» 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2012

Πρόγραμμα σεμιναρίου


Gallery


Κάστρα και πραμάτειες. Πόλεις και βιωσιμότητα

Θεσσαλονίκη 29 και 30 Ιανουαρίου 2016


Gallery