Πολυήμερες Επισκέψεις σχολείων

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις μετακινήσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών τους, έτσι όπως αναφέρονται στον πίνακα 1 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 2 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 3 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εντός εμβέλειας), πίνακας 4 ( σχ. μονάδες πρωτ/θμιας εκτός εμβέλειας), πίνακας 5 (σχ. μονάδες πρωτ/θμιας Λακωνίας), πίνακας 6 (σχ. μονάδες δευτ/θμιας Λακωνίας) που σας επισυνάπτουμε, για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Μολάων σύμφωνα με τις αιτήσεις που μας έχουν σταλεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μονοήμερα, διήμερα, τριήμερα). H δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To ΚΠΕ Μολάων με βάση την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα καλύψει τη διαμονή των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους σε μερικά σχολεία. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δεκατιανό και εκπαιδευτικό υλικό. Ύστερα από συνεννόηση των σχολικών μονάδων με το ΚΠΕ Μολάων, κάποια από τα σχολεία θα επισκέπτονται το ΚΠΕ με δική τους επιβάρυνση όσον αφορά τη διαμονή.