Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριό μας, στις 13 και 14 Μαίου 2017