Έρευνα αγοράς Πετρελαίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
    Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
  Θα ανοίξουν μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες   και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.
   Στη συνέχεια  θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.
     Κατόπιν θα  συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας   και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).